Varför Hyra Oss?

Välj oss på grund av vårt rykte för excellens. I mer än 10 år har vi fått ett namn för kvalitet och kundservice. De husägare vi tjänar är beroende av oss för detaljorienterad, konsekvent städning, varje gång vi städar sina hem.

Additional Services

 • TV/Accessories
 • Shelves
 • Picture Frames
 • Tables
 • Chairs
 • Lamps Lighting
 • Turn off Lights
 • Vents
 • Fans
 • Shower Caddys
 • Trash Cans
 • Shower Doors
 • Stove Tops
 • Toilets Behind
 • Bathtubs/Showers
 • Microwave
 • Return Mats
 • Behind Wall Units
 • Dishwasher
 • Make Beds
 • Vacuum Carpets
 • Straighten Up
 • Trashcan Liners
 • Swiffer

Discounts for Recurring Clientele

Looking to setup a regular cleaning? We offer huge savings to loyal customers (applies to second cleaning onward).

30% OFF
Weekly clients
25% OFF
Bi-weekly clients
15% OFF
Monthly clients

Our Prices

Outstanding cleaning services with flat rate pricing. No hidden fees. No surprises.